นโยบายการคืนสินค้า

นโยบายและเงื่อนไขเปลี่ยนคืนสินค้า
1. วิธีการเปลี่ยนคืนสินค้า: หากลูกค้าไม่พอใจในสินค้า ยินดีรับคืนสินค้าภายใน 30 วัน โดยนับจากวันที่จัดส่งสินค้า ลูกค้าสามารถแจ้งเปลี่ยนสินค้าได้ทางอีเมล์ aftersales.service.th@outlook.com และ ทาง inbox ใน Facebook Page
สินค้าจะต้องอยู่ในสภาพเดิม พร้อมบรรจุภัณฑ์และอุปกรณ์เสริม รวมทั้งของแถม กรุณาแจ้งเหตุผลที่ต้องการเปลี่ยนคืน หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขคำสั่งซื้อ และรูปของสินค้าที่ได้รับในกรณีที่สินค้ามีตำหนิ ทางเราจะส่งข้อความกลับภายใน1-3วัน เพื่อยืนยันการรับคืนสินค้า  เมื่อได้รับข้อความยืนยันแล้วรบกวนส่งสินค้ากลับภายใน14วัน
2. ขั้นตอนการเปลี่ยนคืนสินค้า: ลูกค้าแจ้งเรื่องทางอัเมล์-ฝ่ายบริการลูกค้ายืนยันกับลูกค้า-ลูกค้าส่งคืนสินค้า-พนักงานคลังสินค้าได้รับสินค้าที่ลูกค้าส่งคืน-เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสภาพสินค้า-ดำเนินขั้นตอนการคืนเงินหรือจัดส่งสินค้าใหม่